Cennik usług ustalany jest indywidualnie w drodze negocjacji z klientem. Za pomoc w rejestracji działalności gospodarczej moich przyszłych Klientów nie pobieram opłaty.

CENY USŁUG ZALEŻĄ OD WIELU CZYNNIKÓW:

  • rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej
  • ilości dokumentów księgowych
  • statusu Klienta w zakresie podatku VAT
  • formy prawnej Klienta
  • rodzaju i specyfikacji prowadzonej działalności
  • ilości zatrudnionych pracowników
  • formy zatrudnienia pracowników (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna)
  • rodzaju i ilości świadczonych usług dodatkowych.